STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KUTNIE

Przystań

Wspieranie aktywności motorycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób starszych

Projekt realizowany ze środków Prezydenta m.Kutna pn.:" Wspieranie aktywności motorycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób starszych " 

Zadanie publiczne obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie cyklicznych zajęć z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zadanie publiczne będzie realizowane od 12.03.2018r do 08.06.2018r.

Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „PRZYSTAŃ” .

Cykle zajęć obejmują  swoim zakresem ćwiczenia: taniec grupowy aerobik ,ćwiczenia ruchowe w wodzie –

aqua-power, joga+pilates+medytacja

Wszystkie zajęcia przeprowadzane są przez zawodowych instruktorów .

Projekty realizowane przez fundację "Przystań" 

                                              PRZEJDŹ DO GALERII

".Dziedzictwo kulturowe poprzez dzieje ludzi zasłużonych dla powiatu kutnowskiego w ostatnim stuleciu"

Projekt realizowany ze środków Powiatu Kutnowskiego

Termin realizacji - 09.04.-17.08.2018

Wykład poświęcony życiu i działaniu wielkiego patrioty lokalnego dr.Antoniego Troczewskiego  (26.04.20180

Spacer po Kunie  z przewodnikiem - scieżka  śladami  dr.AntoniegoTroczewskiego (25.04.2018)

Rajd rowerowy z przewodnikiem PTK szlakiem dziedzictwa kulturowego powiatu kutnowskiego (Pałace , dwory)  19.05.2018

                                                                   Rajd rowerowy z                                                                                                       przewodnikiem PTK szlakiem dziedzictwa                                                        kulturowego powiatu kutnowskiego

                                                 (Pałace , dwory)  19.05.2018

                                             

                                                         GALERIA

 

"Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi podczas wspólnego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego do dużej aglomeracji miejskiej"

 

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie "Przystań"w okresie 02.07.- 25.08.2018r.

Zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Prezydena Miasta Kutna oraz wsparciu finansowemu Rady Miasta . Wysokość dofinansowania – 3865zł.

W ramach zadania zorganizowano wyjazd dla grupy 50 osób (osoby niepełnosprawne z opiekunami) na codzień uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie .

Program wyjadu obejmował zwiedzenie przepięknych zabyków Ostrowa Tumskiego, malowniczego Rynku Wrocławskiego z urzędującymi na nim krasnalami, Uniwersytetu Wrocławskiego z Aulą Leopodina i Oratorium Marianum , Kościołów: Św.Elżbiety, Św.Doroty,Św,Mari Magdaleny, Uniwersyteckiego, Katedry Jana Chrzciciela., Pałacu Królewskiego, zwiedzenie Centrum Informacji o Wodzie "Hydropolis", obiektu Hali Ludowej połączonego z oglądnięciem pokazu multimedialnego fontann oraz "Afrikarium"gdzie poznano uroki naury świata oceanów. W ramach projektu zorganizowano równiez spacer po Ogródku Japońskim i uroczy rejs statkiem po Odrze .

Wspólne przeżycia uczesników zadania podczas wyjazdu, zacieśnienie kontaktów oraz wzajemna pomoc i współpraca miały wpływ na zwiększenie integracji . Zwiedzane miejsca rozbudziły wyobraźnie , pozwoliły poznać historię zabytków i zwiedzanych obiektów, poznano tajemnice wody i świata podwodnego, pokonano własne bariery słabości .

Dłuższy pobyt beneficjenów zadania poza miejscem zamieszkania wyzwolił w nich więcej samodzielności, wzajemnej pomocy i zrozumienia .

                                                         

                                                       Przejdź do galerii

                                              
        Nazwa projektu:
"Wspieranie aktywnosci motorycznej osob niepelnosprawnych i osob starszych"
Realizacja projektu z dofinansowaniem srodkami z budzetu Miasta Kutno
Wielkosc dofinansowania -9060 zl
Calkowita wartosc zadania -10160 zl
Termin realizacji-02.03.-31.12.2020r
 
Lacznie w zadaniu wezmie udzial ok.40 osob  
Adresaci zadania: grupa osob niepelnosprawnych (ok. 30 osob),grupa osob starszych (ok. 10 osob)
 
Realizacja zadania obejmuje przeprowadzenie 70 zajec w tym cwiczenia z zakresu:
-dobre nastroje
-fitness na sucho
-fitness na mokro
-aerobik+taniec towarzyski
-gry w kregle

Roznorodnosc zakresu cwiczen przewidzianych projektem ma poprawic znacznie wytrzymalosc i kondycje,koordynacje ruchowa,sile,ruchomosc ogolnie pojetom,szybkosc i zdolnosc reakcji,poprawiac koncentracje i precyzyjnosc ruchow.Poprawa motoryki obu grup przelozy sie na poprawe sprawnosci fizycznej i zdrowia psychicznego co wplynie na lepsze funkcjonowanie osob w zyciu codziennym.Proponowane zajecia w grupach znacznie zdopinguje osoby malo aktywne ktorych zycie z uwagi na status spoleczny i czesto brak zaangazowania powoduja codzienna  pognebiajaca sie stagnacje w zakresie ruchu.                

 

Promocja oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kutnowskiego

 

Pomóz sobie , innym  i środowisku

 

Projekt realizowany z dofinansowniem Śtarostwa Powiatowego kwotą 8000 złTermin realizacji 03.08.2020 – 15.12.2020r.Miejsce realizacji – zasięg lokalny i ogólnopolski

 

Świadomość ekologiczna ‒ jest postawą człowieka, cechującą się odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego, która powinna wynikać z rzetelnej wiedzy i determinacji do jego zachowania w stanie pierwotnym.” Ekologia jest nierozerwalnie związana z ochroną środowiska naturalnego.

 

Zadanie publiczne kierowane jest do grupy osób niepełnosprawnych , ich opiekunów  oraz grona ludzi z nimi związanych . Wszelkie działania zawarte w projekcie mają wykreować członka społeczeństwa, który poprzez odpowiednie działania w najbliższym środowisku , wpłynie pośrednio na procedowanie czynności związanych z ochroną środowiska .Celem zadania jest uwrażliwienie  beneficjentów na  podejmowanie słusznych wyborów konsumpcyjnych , właściwe gospodarowanie odpadami i dbanie o środowisko przyrodnicze w swoim najbliższym otoczeniu ( segregacja śmieci, wykorzystanie produktów wielokrotnego użytku, oszczędzanie wody i energii elektrycznej , niesienie pomocy zwierzętom , sadzenie drzew,itp. )Celem zadania jest również świadome  propagowanie inicjatyw, które w skali globalnej mogą mieć wpływ na poprawę istniejącego stanu  środowiska przyrodniczego W zakresie projektu przewidziano :1.zorganizowanie pikniku w nadleśnictwie Chrosno z wykładem na temat zachowania ekosystemów w obliczu niszczycielskich działań człowieka ,  rezerwaty i pomniki przyrody z obszarem” Natura 2000” (koszt wynajmu autokaru z dofinansowania) 2.przeprowadzenie wykładu na temat prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z obowiązującymi zaleceniami (nieodpłatnie)3.wycieczka  do oczyszczalni ścieków mająca na celu zaszczepienie wśród beneficjentów postawy racjonalnego korzystania z wody  (nieodpłatnie)4.udział w akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących – zbiórka  odpadów (nieodpłatnie)5.pomoc zwierzakom poprzez zbiórkę różnego rodzaju rzeczy mogących się przydać w schronisku dla zwierząt : odwiedzenie schroniska z przekazaniem zbiórki rzeczowej (koszt wynajmu autokaru z dofinansowania)6.spotkanie z  pracownikiem zieleni miejskiej w sali Seniora, który poprowadzi pogadankę  z zakresu ekologii i ochrony środowiskamiejskiego , połączone z wykonaniem nasadzeń drzew w porozumieniu z Zielenią Miejską - poprawa świadomości ekologicznej uczestniczących w projekcie (nieodpłatnie)7.wyjazd dwudniowy w okolice Trójmiasta  : Gdańsk (zwiedzenie Parku Oliwskiego z wysłuchaniem koncertu organowego , pzrepłynięcie Galeonem na Westerplatte , przejście Traktem Królewskim),   Gdyni a (zwiedzenie ogrodów deszczowych, wjazd na Kamienną Górę, pobyt w porcie jachtowym), Sopot (pobyt na molo, zapoznanie się z architekturą “Krzywy Domek”)   oraz pobyt na Wyspie  Sobieszewskiej  (zwiedzenie  rezerwatu Ptasi Raj”) 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2020r