STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KUTNIE

Przystań

Wspieranie aktywności motorycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób starszych

Projekt realizowany ze środków Prezydenta m.Kutna pn.:" Wspieranie aktywności motorycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób starszych " 

Zadanie publiczne obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie cyklicznych zajęć z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zadanie publiczne będzie realizowane od 12.03.2018r do 08.06.2018r.

Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „PRZYSTAŃ” .

Cykle zajęć obejmują  swoim zakresem ćwiczenia: taniec grupowy aerobik ,ćwiczenia ruchowe w wodzie –

aqua-power, joga+pilates+medytacja

Wszystkie zajęcia przeprowadzane są przez zawodowych instruktorów .

Projekty realizowane przez fundację "Przystań" 

                                              PRZEJDŹ DO GALERII

".Dziedzictwo kulturowe poprzez dzieje ludzi zasłużonych dla powiatu kutnowskiego w ostatnim stuleciu"

Projekt realizowany ze środków Powiatu Kutnowskiego

Termin realizacji - 09.04.-17.08.2018

Wykład poświęcony życiu i działaniu wielkiego patrioty lokalnego dr.Antoniego Troczewskiego  (26.04.20180

Spacer po Kunie  z przewodnikiem - scieżka  śladami  dr.AntoniegoTroczewskiego (25.04.2018)

Rajd rowerowy z przewodnikiem PTK szlakiem dziedzictwa kulturowego powiatu kutnowskiego (Pałace , dwory)  19.05.2018

                                                                   Rajd rowerowy z                                                                                                       przewodnikiem PTK szlakiem dziedzictwa                                                        kulturowego powiatu kutnowskiego

                                                 (Pałace , dwory)  19.05.2018

                                             

                                                         GALERIA

 

"Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi podczas wspólnego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego do dużej aglomeracji miejskiej"

 

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie "Przystań"w okresie 02.07.- 25.08.2018r.

Zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Prezydena Miasta Kutna oraz wsparciu finansowemu Rady Miasta . Wysokość dofinansowania – 3865zł.

W ramach zadania zorganizowano wyjazd dla grupy 50 osób (osoby niepełnosprawne z opiekunami) na codzień uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie .

Program wyjadu obejmował zwiedzenie przepięknych zabyków Ostrowa Tumskiego, malowniczego Rynku Wrocławskiego z urzędującymi na nim krasnalami, Uniwersytetu Wrocławskiego z Aulą Leopodina i Oratorium Marianum , Kościołów: Św.Elżbiety, Św.Doroty,Św,Mari Magdaleny, Uniwersyteckiego, Katedry Jana Chrzciciela., Pałacu Królewskiego, zwiedzenie Centrum Informacji o Wodzie "Hydropolis", obiektu Hali Ludowej połączonego z oglądnięciem pokazu multimedialnego fontann oraz "Afrikarium"gdzie poznano uroki naury świata oceanów. W ramach projektu zorganizowano równiez spacer po Ogródku Japońskim i uroczy rejs statkiem po Odrze .

Wspólne przeżycia uczesników zadania podczas wyjazdu, zacieśnienie kontaktów oraz wzajemna pomoc i współpraca miały wpływ na zwiększenie integracji . Zwiedzane miejsca rozbudziły wyobraźnie , pozwoliły poznać historię zabytków i zwiedzanych obiektów, poznano tajemnice wody i świata podwodnego, pokonano własne bariery słabości .

Dłuższy pobyt beneficjenów zadania poza miejscem zamieszkania wyzwolił w nich więcej samodzielności, wzajemnej pomocy i zrozumienia .

Przycisk

                                                         

                                                       Przejdź do galerii