STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KUTNIE

Przystań

AKTUALNOŚCI

Pamiętaj

 

Niepełnosprawność zamyka dzieci w domach.

Przekaż 1% podatku dochodowego a otworzysz im drzwi do normalnego świata.

Jak przekazać 1% podatku Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie "PRZYSTAŃ"?

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-37 itp.). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę –Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie "PRZYSTAŃ" i numer, pod jakim Stowarzyszenie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym – KRS 0000417943.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie "PRZYSTAŃ".

Kwota ta może być mniejsza lub równa kwocie wyliczonej jako 1 % podatku należnego – szczegółowe instrukcje są w formularzach zeznań podatkowych. Te pieniądze zostaną przekazane przez urzędy skarbowe na konto Stowarzyszenia w terminie do 31 lipca bieżącego roku.

 Podziękowanie

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom za wpłatę 1% swojego podatku na rzecz fundacji "PRZYSTAŃ" Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie. Wam wszystkim, którzy dokonaliście wpłaty wyrazy wdzięczności i podziękowania składamy w imieniu naszych dzieci.Wasza szczodrość na pewno przyczyni się do rozwoju  naszych pociech.

Rodzice Stowarzyszenia "PRZYSTAŃ"

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW 

I STRAT

ROCZNE

SPRAWOZDANIE