STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KUTNIE

Przystań

Stowarzyszenie PRZYSTAŃ, działające od czerwca 2012 roku, zrzesza osoby niepełnosprawne, rodziny tych osób oraz osoby pełnosprawne, pragnące nieść pomoc potrzebującym.

 

Celem i zadaniem Stowarzyszenia jest zjednoczenie środowiska osób niepełnosprawnych, 

ich opiekunów i przyjaciół, w celu:

- reprezentowania interesów środowiska osób niepełnosprawnych

- tworzenia możliwości poprawy ich warunków życiowych

- zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym,  gospodarczym i kulturalnym

- wyzwalania inicjatyw w celu wszechstronnej rehabilitacji

- kształtowania właściwych postaw między społecznościami ludzi zdrowych i osobami  

  niepełnosprawnymi

- wspierania wszelkich form integracji społecznej osób niepełnosprawnych z osobami 

  pełnosprawnymi.