STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KUTNIE

Przystań

Konarzew 2014

Rogów 2012

Warszawa 2013

Rewia 2015

Wycieczka rowerowa 2016

Uniejów 2016

Jezioro Zdworskie 2015/2016

Maurzyce 2016

Integracja 2017

Piknik 2017

Wielkanoc 2017

Maurzyce 2017

Światowy Dzień 

Zdrowia Psychicznego

2016

Mazury 2017

Jezioro 

Zdworskie

2018

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

2018